Early Guitars and Vihuela

A network for historic guitars and vihuelas

Joaquim Bogunyà
Share on Facebook MySpace
 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Profile Information

Comment Wall

You need to be a member of Early Guitars and Vihuela to add comments!

Join Early Guitars and Vihuela

  • No comments yet!

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

WELCOME TO JOAQUIM BOGUNYÀ'S NEWS PAGE !!

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

JOAQUIM BOGUNYÀ lute & vihuela / llaüt i viola de mà / laúd & vihuela

A Renaissance humanist devoted to music

Un humanista del renaixement dedicat a la música

Un humanista del renacimiento dedicado a la música

      Facebook Page        SoundCloud        Youtube Channel        Website 

 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

NEWS- NOTÍCIES - NOTICIAS:

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

GERMAN LUTE MUSIC FROM THE RENAISSANCE - Early Music Day Edition 2024

Early Music Day Edition 2024

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

 

MÚSICA DEL RENAIXEMENT GERMÀNIC PER A LLAÜT SOL

GERMAN LUTE MUSIC FROM THE RENAISSANCE

DEUTSCHE LAUTENMUSIK AUS DER RENAISSANCE

MÚSICA DEL RENACIMIENTO GERMÁNICO PARA LAÚD SOLO

Hans Neusidler - Du Fiensela - Video

Anunci Concert - Stayhappening

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

UN PASEO EN VIHUELA - Early Music Day Edition 2023

Early Music Day Edition 2023

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

UN PASEO EN VIHUELA. Alcalà de Xivert, 2022.

 

Un Paseo en Vihuela - Dossom la productora

Un Paseo en Vihuela - Alcalà de Xivert - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

LOS AUTORES ANÓNIMOS DEL "RAMILLETE DE FLORES"

Interview and Essay on a Spanish Manuscript (In Spanish language)

Entrevista i Article sobre un Manuscrit Hispànic (En castellà)

Entrevista y Artículo sobre un Manuscrito Hispánico (En castellano)

Los Autores Anónimos del Ramillete de Flores - Entrevista & Estudio del Manuscrito

 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

NEW PUBLICATION - LA RIVERCADA

NOVA PUBLICACIÓ - LA RIVERCADA

NUEVA PUBLICACIÓN - LA RIVERCADA

La Rivercada by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, Second Edition, 2021.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

Listen to La Rivercada here.  /  Listen to La Cascada here.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

DUO SERAPHIM - LIVE AT THE CC ATENEU FORT PIENC

Músiques del Renaixement Anglès i Hispànic - Anunci Concert

Early Music Day Edition 2022

Duo Seraphim's Website   

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

A VIHUELA RIDE - CONCERT

UN PASSEIG EN VIOLA DE MÀ - CONCERT

UN PASEO EN VIHUELA- CONCIERTO

Un Passeig en Viola de Mà - Instagram

Un Passeig en Viola de Mà - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

SECOND EDITIONS OF THREE LUTE BOOKS

SEGONES EDICIONS DE TRES LLIBRES PER A LLAÜT

SEGUNDAS EDICIONES DE TRES LIBROS PARA LAÚD

Free scores downloadable from

The Lute Society website.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

THE FLUTE AND THE LUTE, VOL. 2

LA FLAUTA I EL LLAÜT, VOL. 2

LA FLAUTA Y EL LAÚD, VOL. 2

'In my honest opinion, the ideal setting or transcription is that which fits best the language of the instrument on which the music is to be played. This implies the idea that the best transcription is not necessarily that which includes every single note from the original piece at the same pitch, full stop. Consequently, the settings that you will find in this book are intended to be a faithful transcription of the ‘spirit’ of the music, and not necessarily of the ‘body’ or mere musical appearance. This has been made in order to serve the main purpose of this book; that is, to arrange a repertoire of pieces of wonderful early music in a way that they can be played in a most satisfying manner on the recorder and the lute'.

"Personalment crec que la transcripció o l'arranjament ideals són aquells que s'adapten el millor possible a l'instrument en el qual s'ha d'interpretar la música. Això implica la idea de què la millor transcripció no serà necessàriament aquella que inclogui totes les notes de la peça original a la mateixa altura, i prou. En conseqüència, els arranjaments que trobareu en aquest llibre pretenen ser una transcripció fidel de "l'esperit" de la música, i no necesàriament del seu "cos" o mera aparença musical. Això s'ha fet d'acord amb el propòsit principal d'aquest llibre: arranjar un repertori de meravelloses peces de música antiga de forma que puguin ser interpretades en la flauta de bec i el llaüt de la manera més satisfactòria possible".

"Personalmente pienso que la transcripción o arreglo ideal es aquel que mejor se adapta al instrumento en el cual ha de interpretarse la música. Esto conlleva la idea de que la mejor transcripción no será necesariamente aquella que incluya todas las notas de la pieza original a la misma altura, y nada más. En consecuencia, los arreglos que hallarán en este libro pretenden ser una transcripción fiel del "espíritu" de la música, y no necesariamente de su "cuerpo" o mera apariencia musical. Esto se ha realizado de acuerdo al propósito principal de este libro: arreglar un repertorio de maravillosas piezas de música antigua de forma que puedan ser interpretadas en la flauta de pico y el laúd de la manera más satisfactoria posible".

Joaquim Bogunyà

(Introduction to The Flute and the Lute, Vol. 2)

The Flute and the Lute, Vol. 2 by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, Second Edition, 2020.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

SOME NEW PIECES FOR THE LUTE

NOVES PECES PER A LLAÜT

NUEVAS PIEZAS PARA LAÚD

'All started when I began working on 'The Flute and the Lute, Vol.1'. It’s not easy
for me to work on settings of somebody else’s works without being somehow
inspired to make new pieces. This never-ending fever lingered on when I
started working on 'The Flute and the Lute, Vol.2' and grew even stronger when I decided to revisit some old pieces of my own that I had previously considered not worth publishing.'

"Tot va començar quan vaig encetar l'elaboració de "La Flauta i el Llaüt, Vol.1". Per a mi, no és gens fàcil de treballar en obres d'altres autors sense ser inspirat, d'alguna manera, en la creació de noves peces. Aquesta febre inacabable va continuar quan vaig començar a treballar en "La Flauta i el Llaüt, Vol.2", i encara va crèixer més quan vaig decidir de repassar unes antigues peces meves que, fins aleshores, havia cregut que no valia la pena de publicar".

"Todo comenzó cuando empecé a trabajar en "La Flauta y el Laúd, Vol.1". Para mí, no es fàcil trabajar en obras de otros autores sin ser inspirado, de alguna manera, en la creación de nuevas piezas. Esta fiebre interminable continuó cuando empecé a trabajar en "La Flauta y el Laúd, Vol.2", y aún creció más cuando decidí repasar unas antiguas piezas mías que, hasta entonces, había considerado como no merecedoras de publicación".

Joaquim Bogunyà

(Introduction to Some New Pieces for the Lute)

Some New Pieces for the Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, Second Edition, 2020.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

Some New Pieces for the Lute 2020 Online Concert - Video

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

CONSORT PERE SERRA (2019)

Not a solo album this time, but a collaboration with Consort Pere Serra, a recorder flute chamber orchestra in Calalonia.

Cap album en solitari aquest cop, sinó una col.laboració amb el Consort Pere Serra, Orquestra de Flautes de Bec de Catalunya.

Esta vez no se trata de un album en solitario, sino de una colaboración con el Consort Pere Serra, orquesta de flautas de pico de Cataluña.

C o n s o r t    P e r e    S e r r a
Orquestra de Flautes de Bec de Catalunya
Eloi Fuguet Surroca, direcció


Josafath Larios, percussions
Joaquim Bogunyà, llaüt                      

    

CD Online:     Spotify     iTunes - Apple Music 

Digital CD:     amazon.com

Audio CD:  email:     associaciowindu@gmail.com

Website:     Consort Pere Serra

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE - REVISTA MUSICAL CATALANA

        

        

"...música ben composta, honesta i plaent, perfectament interpretada..."

                                 Revista Musical Catalana

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

DUO SERAPHIM - MÚSICA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA

Música Medieval i Renaixentista - Anunci Concert

Duo Seraphim's Website   

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

EARLY MUSIC MORELLA 2019

John Dowland - Come Again - Video

Morella acull un festival de música medieval i renaixentista - À Punt

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

THE FLUTE AND THE LUTE, VOL. 1

LA FLAUTA I EL LLAÜT, VOL. 1

LA FLAUTA Y EL LAÚD, VOL. 1

'Tomás Luís de Victoria’s Duo Seraphim is originally a piece in four parts. When
I was going to begin the transcription, I feared that a proper three-part
arrangement for the lute would not be so easy to do. (...) I have tried my best to create a good three-part arrangement for the lute. Of course, I knew that it would not be hundred percent true to the original but now I think I have come to a good conclusion. See it for yourself'.

"El Duo Seraphim de Tomás Luís de Victoria és una peça a quatre veus. Quan era a punt d'iniciar la transcripció, vaig tèmer que no seria gens fàcil de fer un arranjament adient a tres veus per a llaüt. (...) He intentat de fer-ho el millor possible. Naturalment, sabia que no resultaria fidel a l'original al cent per cent, però ara penso que he arribat a una bona conclusió. Comprobeu-ho vosaltres mateixos".

"El Duo Seraphim de Tomás Luís de Victoria es una pieza a cuatro voces. Cuando estaba a punto de iniciar la transcripción, temí que no sería nada fácil hacer un arreglo adecuado a tres voces para laúd. (...) He intentado hacerlo lo mejor posible. Naturalmente, sabía que no resultaría fiel al original al cien por cien; pero ahora pienso haber llegado a una buena conclusión. Compruébenlo ustedes mismos".

Joaquim Bogunyà

(Introduction to The Flute and the Lute, Vol. 1, Second Edition)

The Flute and the Lute, Vol. 1 by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, Second Edition, 2019

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

DUO SERAPHIM AL CC URGELL

Duo Seraphim - Música Medieval i Renaixentista - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE LIVE - CONCERT

Pieces from the European Renaissance, the Middle Ages and other pieces composed by the performer himself, written in the same musical style of the sixteenth and seventeenth centuries.

Peces del Renaixement europeu, l'edat mitjana i altres peces compostes pel propi intèrpret, escrites en el mateix estil musical dels segles XVI i XVII.

Piezas del Renacimiento europeo, la edad media y otras piezas compuestas por el propio intérprete, escritas en el propio estilo musical de los siglos XVI y XVII.

Joaquim Bogunyà - Fantasies N.10, N.18 & N.21 - Audio

Ioannes Leopolita - Gray More SWV 530 - Audio

Centre Civic el Sortidor - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE - SONOGRAMA MAGAZINE

"...un treball delectable... un exercici tan necessari com admirable..."

Sonograma Magazine

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE - RADIO SABADELL

Radio Sabadell - 20 Pieces for Solo Lute - L'Espia de Mahler - Audio

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE - CATCLÀSSICS

"...un exercici de revival renaixentista magníficament aconseguit...

un disc deliciós..."    

CatClàssics

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE - CATALUNYA MÚSICA

 

Joaquim Bogunyà visita l'estudi 12 amb la seva viola de mà - Audio

Catalunya Música - Assaig General,  Programa 302 - Audio

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE (2017)

Joaquim Bogunyà, vihuela

20 PIECES FOR SOLO LUTE   (2017)         

A compilation of pieces written in a Renaissance style,

some in a baroque style.                   

Audio CD:    La mà de guido  (Ref.: AH251)         discmedi          fnac      

CD Online:    Spotify          iTunes - Apple Music    

Sample:       SoundCloud          YouTube Channel

                               

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

A BOOK OF DANCES FOR SOLO LUTE  

UN LLIBRE DE DANSES PER A LLAÜT SOL

UN LIBRO DE DANZAS PARA LAÚD SOLO 

 

'The book is focused on dances. They are all piled in groups, and they are usually ordered from the shorter ones (and probably easier) to the longer ones (and maybe more complex and more difficult). Herein you will find a wide range of dances, from the foreseeable pavans and galliards to the maybe less thinkable lute solos, such as an Aragonese ‘jota’ or a Catalan ‘sardana’.'

"El llibre es centra en les danses. Están agrupades i ordenades, en general, de les més curtes (i probablement més fàcils) a les més llargues (i potser més complexes i difícils). Aquí hi trobareu un ampli ventall de danses, des de les previsibles pavanes i gallardes fins als solos per a llaüt potser més impensables, com per exemple una jota aragonesa o una sardana catalana."

"El libro está centrado en las danzas. Están agrupadas y ordenadas, en general, de las más cortas (y probablemente más fáciles) a las más largas (y quizás las más complejas y difíciles). Aquí encontrará el lector una amplia gama de danzas, desde las previsibles pavanas y gallardas hasta los solos para laúd más impensables quizás, como por ejemplo una jota aragonesa o una sardana catalana."

Joaquim Bogunyà

(Introduction to A Book of Dances For Solo Lute)

A Book of Dances for Solo Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2017.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

UN PASSEIG EN VIOLA DE MÀ - CONCERT

A VIHUELA RIDE - CONCERT

UN PASEO EN VIHUELA - CONCIERTO

Espai Ku - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

A BOOK OF FANTASIES FOR SOLO LUTE

UN LLIBRE DE FANTASIES PER A LLAÜT SOL

UN LIBRO DE FANTASIAS PARA LAÚD SOLO

'How amazing it is, as a composer, to experience that many of the changes that
I have made in a work, after the work has been completed, have proved to be
wrong! Why we composers have to be so rational, so mistrustful of the divine
inspiration that luckily, every now and then, invades our minds? Many times,
the only mistake consists in believing you see a mistake where there is none.'

"¡Què sorprenent és, com a compositor, verificar que molts dels canvis que he fet en una peça, un cop acabada aquesta, han resultat ser equivocats! ¿Per què nosaltres, compositors, hem de ser tan racionals, tan desconfiats de la inspiració divina que, per sort, de tant en tant, envaeix la nostra ment? Moltes vegades, l'únic error consisteix en creure que veiem un error on realment no n'hi ha cap."

"¡Qué sorprendente es, como compositor, el comprobar que muchos de los cambios que he llevado a cabo en una pieza, una vez acabada, han resultado ser erróneos! ¿Por qué hemos de ser nosotros, los compositores, tan desconfiados de la inspiración divina que, por fortuna, de vez en cuando, invade nuestra mente? Muchas veces, el único error consiste en creer que vemos un error donde realmente no hay ninguno".

Joaquim Bogunyà

(Introduction to A Book of Fantasies For Solo Lute)

A Book of Fantasies for Solo Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2016.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

MÚSICA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA PER A LLAÜT SOL - CONCERT

MEDIEVAL & RENAISSANCE MUSIC FOR SOLO LUTE - CONCERT

MÚSICA MEDIEVAL Y RENACENTISTA PARA LAÚD SOLO - CONCIERTO

Berenguer de Palou - Bona Dona - Video

John Dowland - A Coy Joy & Dowland's Galliard - Video

John Dowland - Mrs Winter's Jump - Video

Llibre Vermell de Montserrat - Video

Ajuntament Sant Cugat - Anunci Concert i Exposició

Cugat.cat - Anunci Concert i Exposició

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

MÚSICA ANGLESA A L'ÈPOCA DE SHAKESPEARE - CONCERT

ENGLISH MUSIC IN SHAKESPEARE'S TIME - CONCERT

MÚSICA INGLESA DE LA ÉPOCA DE SHAKESPEARE - CONCIERTO

William Shakespeare (1564 – 1616)

Thomas Robinson - An Almaigne - Video

Thomas Greaves - Galliard - Audio

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

A BOOK OF SONGS FOR LUTE AND VOICE

UN LLIBRE DE CANÇONS PER A LLAÜT I VEU

UN LIBRO DE CANCIONES PARA LAÚD Y VOZ

'Very nice. I like the way you change the style to suit the historical character of the different texts.'

"Molt bonic. M'agrada com canvies l'estil per adaptar-lo al caràcter històric dels diversos texts."

"Muy bonito. Me gusta como cambias el estilo para adaptarlo al carácter histórico de los diferentes textos."

Chris Goodwin

Secretary of the Lute Society

A Book of Songs for Lute and Voice  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2015.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

RAMILLETE DE FLORES - CONCERT

Col.lecció de peces per a viola de mà (1593)

A compilation of pieces for vihuela (1593)

Colección de piezas para vihuela (1593)

 

La Marató de TV3 - Cugat.cat - Video

La Marató de TV3 - Cugat.cat - Audio

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE

20 PECES PER A LLAÜT SOL

20 PIEZAS PARA LAÚD SOLO

 

'I am very impressed by your work – I certainly found it enjoyable to play. It is also very interesting to see modern music written in a historical style, as most contemporary lute music has a very obvious 20th century style.

Although your music is clearly original, it uses the instrument in a way that feels
very familiar to those of us that play renaissance music, and it’s very tuneful and elegant.'

"Estic molt impressionat per la teva obra. La vaig trobar realment agradable de tocar. Es també molt interessant de veure música moderna escrita en estil històric, ja que la majoria de la música contemporània per a llaüt està feta, evidentment, a l'estil del segle XX.

Tot i ser completament original, la teva música utilitza l'instrument de manera que ens resulta molt familiar a aquells de nosaltres que toquem música del renaixement, i és molt melodiosa i elegant."

"Estoy muy impresionado por tu obra. La encuentro realmente agradable de tocar. Es también muy interesante el hecho de ver música moderna escrita en estilo histórico, ya que la mayoría de la música contemporánea para laúd es obvio que está hecha al estilo del siglo XX.

Aun siendo completamente original, tu música utiliza el instrumento de manera que nos resulta muy familiar para aquellos que tocamos música del renacimiento, y es muy melodiosa y elegante."

Denys Stephens

Editor of The Lute Society

20 Pieces for Solo Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2012.

Second Edition, 2017.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

TRES DUOS de / THREE DUOS by Joaquim Bogunyà

interpretats per / performed by / interpretados por Alfred Fernández

Ciclo de Música Sacra de Badajoz

Instituto Cervantes de Rabat

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

FIRST PUBLICATIONS

PRIMERES PUBLICACIONS

PRIMERAS PUBLICACIONES

 

Dansa Alegre, The Lute Society Composition Contest, November 2002. Tablature Sheet C78 (separate sheet).

. Pavana per a Elisenda, Lute News No 60, December 2001.

. The Sweet Primroses, set by Kristian Buhl-Mortensen (& others), Lute News No 56, December 2000.

Welladay. Lute News No 53, April 2000. Tablature sheet C67.

. Fantasia 1, Fantasia 2, Pavana Breu. Lute News No 49, March 1999. Tablature sheet C59.

See  BACK ISSUES OF LUTE NEWS

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

ENSEMBLE SCANDICUS - Medieval Music Ensemble

Ensemble Scandicus - Video

Cadena SER - II Trobada de Grups de Recreació Medieval - Audio

Ciutadilla Medieval

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

EL CANTO DEL CAVALLERO - Renaissance Music Ensemble

El Canto del Cavallero - Video

Vilaweb - XX Setmana de Música Antiga de Mataró

Tot Mataró - XX Setmana de Música Antiga de Mataró

Ajuntament de Mataró - XX Setmana de Música Antiga

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

“Divina cosa es luego la musica y muy provechosa y necesaria para el honbre, y digna que todos los buenos y sabios la deprendan y traten con el entendimiento. Esta pues haze a los hombres apuestos/concertados,mansos/tratables /limpios/humanos/humildes/ osados/animosos, de buena condicion y conuersation/ y finalmente engendra otras muchas y grandes virtudes en sus amadores/ de do nacen las buenas y loables costunbres.”


(Prólogo de Silva de Sirenas, de Enríquez de Valderrábano)

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S

S-S

LINKS

Lute Societies:

The Lute Society Website

The Lute Society (YouTube)

The Lute Society of America

The Lute Society of America (YouTube)

The Lute Society of Japan (YouTube)

Societé Française de Luth

Societé Française de Luth (YouTube)

Deutsche Lautengesellschaft

Società dil Liuto

Sociedad de la Vihuela

Libraries and Musicologists:

Biblioteca Digital Hispánica

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Corpus del Español

Corpus des Troubadours

Cantigas de Santa Maria for Singers

Medieval Music Database - La Trobe University

Badische Landesbibliothek

Münchener Digitale Bibliothek

Gallica: Bibliotèque Nationale de France

Biblioteca Nazionale di Bologna

Luthiers:

Jaume Bosser

Joan Pellissa

Asier de Benito

Lutenists:

William Waters

Alfred Fernàndez

Rolf Lislevand

Xavier Díaz-Latorre

Mónica Pustilnik

Hopkinson Smith

Singers:

Marta Almajano

Catherine King

Maria Teresa Garrigosa

Rosa Mateu

Maria Jonas

Música Reservata de Barcelona

Recorder Flute players:

Eloi Fuguet

Francesc Llorens

Free Tabs:

English Lute Songs & Other Lute Music

Luth Librairie

Django Musickshandmade

Wayne Cripp's Website

Lute.ru

Sarge Gerbode's Lute Page

Radio Stations:

Lute.ru Radio

Calm Radio - Lute

Catalunya Música

Radio Clásica

BR-Klassik

Courses & Festivals:

Early Music Morella

Zenobia Musica - Semana internacional de Canto

Música Antigua Daroca

Medieval Music Besalú

Festclásica

Festclásica Fb

Músicaantigua.com

S

S-S

S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Vihuela Guadalupe

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S
S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Lauten. Deutsches Museum, München.

 

TORNAR AMUNT / VOLVER ARRIBA / BACK TO THE TOP / ZURÜCK NACH OBEN

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

 
 
 

© 2024   Created by Jelma van Amersfoort.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service