Early Guitars and Vihuela

A network for historic guitars and vihuelas

Joaquim Bogunyà
Share on Facebook Share
 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

JOAQUIM BOGUNYÀ,    lute, vihuela & voice

A Renaissance humanist devoted to music

          Watch Videos                                         See Photos

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

SOLO PROGRAMMES

UN PASEO EN VIHUELA

Humor, Desenfado, Literatura y Música Española del Siglo XVI

Enríquez de Valderrábano - Tres Fantasías - Video

Barcelona Clàssica - Anunci Concert

La Vanguardia - Anunci Concert

Espai Ku - Anunci Concert

Classica.cat - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

MÚSICA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA PER A LLAÜT SOL

Anònim - Gaudens In Domino (S. XIII) - Video


Ajuntament Sant Cugat - Anunci Concert i Exposició

Cugat.cat - Anunci Concert i Exposició

Classica.cat - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

MÚSICA ANGLESA A L'ÈPOCA DE SHAKESPEARE

English Music in Shakespeare's Time

William Shakespeare (1564 – 1616)

Thomas Robinson - An Almaigne - Video

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

MÚSICA MEDIEVAL SACRA I PROFANA

Guillaume d'Amiens & Guillaume de Machaut - Dame Jolie- Video

Tres Peces del Llibre Vermell- Video

Cançons de Trobadors- Video

Cc Sagrada Familia - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

RAMILLETE DE FLORES - Colección de Piezas para Vihuela (1593)

Cugat.cat - Video

Cugat.cat - Audio

Cugat.cat - Anunci Concert

Activitat Sant Cugat - Anunci Concert

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S


DUO PROGRAMMES

 

MÚSICA MEDIEVAL I RENAIXENTISTA

Ateneu de Rubí - Anunci Concert

Centre Cultural La Casa Elizalde - Poster

Duo Seraphim Barcelona - Facebook

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

PUBLICATIONS

A BOOK OF DANCES FOR SOLO LUTE  

UN LLIBRE DE DANSES PER A LLAÜT SOL

UN LIBRO DE DANZAS PARA LAÚD SOLO 

 

'The book is focused on dances. They are all piled in groups, and they are usually ordered from the shorter ones (and probably easier) to the longer ones (and maybe more complex and more difficult). Herein you will find a wide range of dances, from the foreseeable pavans and galliards to the maybe less thinkable lute solos, such as an Aragonese ‘jota’ or a Catalan ‘sardana’.'

"El llibre es centra en les danses. Están agrupades i ordenades, en general, de les més curtes (i probablement més fàcils) a les més llargues (i potser més complexes i difícils). Aquí hi trobareu un ampli ventall de danses, des de les previsibles pavanes i gallardes fins als solos per a llaüt potser més impensables, com per exemple una "jota" aragonesa o una sardana catalana."

"El libro está centrado en las danzas. Están agrupadas y ordenadas, en general, de las más cortas (y probablemente más fáciles) a las más largas (y quizás las más complejas y difíciles). Aquí encontrará el lector una amplia gama de danzas, desde las previsibles pavanas y gallardas hasta los solos para laúd más impensables quizás, como por ejemplo una jota aragonesa o una sardana catalana."

Joaquim Bogunyà

(Introduction to A Book of Dances For Solo Lute)

A Book of Dances for Solo Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2017.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

A BOOK OF FANTASIES FOR SOLO LUTE

UN LLIBRE DE FANTASIES PER A LLAÜT SOL

UN LIBRO DE FANTASIAS PARA LAÚD SOLO

'How amazing it is, as a composer, to experience that many of the changes that
I have made in a work, after the work has been completed, have proved to be
wrong! Why we composers have to be so rational, so mistrustful of the divine
inspiration that luckily, every now and then, invades our minds? Many times,
the only mistake consists in believing you see a mistake where there is none.'

"¡Què sorprenent és, com a compositor, verificar que molts dels canvis que he fet en una peça, un cop acabada aquesta, han resultat ser equivocats! ¿Per què nosaltres, compositors, hem de ser tan racionals, tan desconfiats de la inspiració divina que, per sort, de tant en tant, envaeix la nostra ment? Moltes vegades, l'únic error consisteix en creure que veiem un error on realment no n'hi ha cap."

"¡Qué sorprendente es, como compositor, el comprobar que muchos de los cambios que he llevado a cabo en una pieza, una vez acabada, han resultado ser erróneos! ¿Por qué hemos de ser nosotros, los compositores, tan desconfiados de la inspiración divina que, por fortuna, de vez en cuando, invade nuestra mente? Muchas veces, el único error consiste en creer que vemos un error donde realmente no hay ninguno".

Joaquim Bogunyà

(Introduction to A Book of Fantasies For Solo Lute)

A Book of Fantasies for Solo Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2016.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

A BOOK OF SONGS FOR LUTE AND VOICE

UN LLIBRE DE CANÇONS PER A LLAÜT I VEU

UN LIBRO DE CANCIONES PARA LAÚD Y VOZ

'Very nice. I like the way you change the style to suit the historical character of the different texts.'

"Molt bonic. M'agrada com canvies l'estil per adaptar-lo al caràcter històric dels diversos texts."

"Muy bonito. Me gusta como cambias el estilo para adaptarlo al carácter histórico de los diferentes textos."

Chris Goodwin

Secretary of the Lute Society

A Book of Songs for Lute and Voice  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2015.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

20 PIECES FOR SOLO LUTE

20 PECES PER A LLAÜT SOL

20 PIEZAS PARA LAÚD SOLO

 

'I am very impressed by your work – I certainly found it enjoyable to play. It is also very interesting to see modern music written in a historical style, as most contemporary lute music has a very obvious 20th century style.

Although your music is clearly original, it uses the instrument in a way that feels
very familiar to those of us that play renaissance music, and it’s very tuneful and elegant.'

"Estic molt impressionat per la teva obra. La vaig trobar realment agradable de tocar. Es també molt interessant de veure música moderna escrita en un estil històric, ja que la majoria de la música contemporània per a llaüt té un estil segle XX molt evident.

Tot i ser completament original, la teva música utilitza l'instrument de manera que ens resulta molt familiar a aquells de nosaltres que toquem música renaixentista, i és molt melodiosa i elegant."

"Estoy muy impresionado por tu obra. La encuentro realmente agradable de tocar. Es también muy interesante el hecho de ver música moderna escrita en un estilo histórico, ya que la mayoría de la música contemporánea para laúd tiene un estilo siglo XX muy evidente.

Aun siendo completamente original, tu música utilitza el instrumento de manera que nos resulta muy familiar para aquellos que tocamos música renacentista, y es muy melodiosa y elegante."

Denys Stephens

Editor of The Lute Society

20 Pieces for Solo Lute  by Joaquim Bogunyà.

Published by The Lute Society, Great Britain, 2012.

Free score downloadable from The Lute Society website.

PDF direct link

Video with music from this book here.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

OTHER PUBLICATIONS

 

Dansa Alegre, The Lute Society Composition Contest, November 2002. Tablature Sheet C78 (separate sheet).

. Pavana per a Elisenda, Lute News No 60, December 2001.

. The Sweet Primroses, set by Kristian Buhl-Mortensen (& others), Lute News No 56, December 2000.

Welladay. Lute News No 53, April 2000. Tablature sheet C67.

. Fantasia 1, Fantasia 2, Pavana Breu. Lute News No 49, March 1999. Tablature sheet C59.

See  BACK ISSUES OF LUTE NEWS

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

TRES DUOS de Joaquim Bogunyà

interpretats per Alfred Fernàndez

Festival de Úbeda y Baeza

Instituto Cervantes de Rabat

Ciclo de Música Sacra de Badajoz

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

FORMER ENSEMBLES

ENSEMBLE SCANDICUS - Medieval Music Ensemble

Ensemble Scandicus - Video

Cadena SER - II Trobada de Grups de Recreació Medieval - Audio

Ciutadilla Medieval

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

EL CANTO DEL CAVALLERO - Renaissance Music Ensemble

El Canto del Cavallero - Video

Vilaweb - XX Setmana de Música Antiga de Mataró

Tot Mataró - XX Setmana de Música Antiga de Mataró

Ajuntament de Mataró - XX Setmana de Música Antiga

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

PRESENTACIÓ  -  PRESENTACIÓN  -  INTRODUCTION  -  EINFÜHRUNG

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

CATALÀ

Breu biografia musical

De ben jovenet, vaig sentir per la ràdio un so molt agradable. Era música de Dowland, interpretada al llaüt; vaig quedar fascinat. I per primera vegada, vaig relacionar aquell so diví amb aquell curiós instrument de panxa rodona, que tots tenim enregistrat en la nostra memòria gràcies a la pintura i al cinema.

Poc després, vaig decidir que algun dia aprendria a tocar aquest meravellós
instrument. Estava estudiant la carrera de Filosofia i Lletres, i vaig decidir deixar la música per quan tingués una feina. Després de moltes anades i vingudes, vaig poder compaginar la meva professió amb l’estudi del llaüt.

El destí va voler, finalment, que em trobés amb William Waters, el qual serà, per sempre, el meu mestre. Més tard, vaig assistir a classes i concerts de Rolf Lislevand, Hopkinson Smith i Xavier Díaz Latorre.


He tocat amb El Canto del Cavallero, amb repertori del renaixement espanyol, i l’Ensemble Scandicus, amb música medieval.

Juntament amb Just M. Llorens, sóc fundador del Duo Seraphim, el qual formo actualment amb el flautista Eloi Fuguet amb la nova denominació de Duo Seraphim Barcelona i que és una formació dedicada a l'estudi i interpretació de la música medieval i del Renaixement.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Els meus criteris d'interpretació

Sóc dels que pensa que el rigor històric ha de tenir un límit. Si no fos així, no hauriem de tocar els llautistes, per exemple, amb cordes de nylon, ni hauriem de permetre'ns d'anar amb el telèfon mòbil a coll, vivint una vida tan diferent de la que es vivia a l'edad mitjana o al renaixement. Res d'això existia, en aquell temps, i crec que, per força, ha d'influir en la percepció que tenim avui dia d'aquest repertori i en les interpretacions que nosaltres en fem.

 

Sóc dels que pensa que és natural, i fins i tot desitjable, interpretar qualsevol repertori amb el propi instrument. De fet, fou així com va nèixer el llenguatge musical dels “vihuelistas”: realitzant transcripcions d’obres religioses medievals per interpretar-les en un instrument no medieval, i, finalment, realitzant des d’ornamentacions fins a autèntiques variacions d’aquestes obres (les anomenades “glosas” i “diferencias”), que poden considerar-se com a obres apart, totalment independent de les originals.

Per això, un bon dia vaig començar a fer, jo mateix, transcripcions de peces medievals, amb la finalitat de poder tocar-les amb el llaüt o la viola de mà.

 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Obres pròpies. Publicacions

També he fet composicions per a llaüt, la majoria d'elles a l'estil renaixentista. Algunes d'elles han estat premiades per la Lute Society d’Anglaterra, que ja ha publicat la majoria de les meves obres.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Els meus concerts. El meu objectiu 

Els meus concerts són diferents. Són concerts comentats, on la paraula té una part important. A través d’ella, pretenc d’aportar certa informació que crec interessant, fent-ho de manera amena, i, sovint, desenfadada.

Acostuma a haver una mena de barrera o distància entre l’intèrpret i el públic, que jo miro de trencar a través de la relació que miro d’establir amb el públic a través de les explicacions que dóno i el bon humor que acostumo a fer servir.

En definitiva, el que ofereixo són concerts d'una hora de durada aproximada amb repertori medieval, renaixentista i/o obres pròpies, en els quals toco el llaüt o la viola de mà, dóno algunes explicacions i també pot ser que canti algunes cançons. El meu objectiu és ser fidel al principal propòsit de la música: gaudir i fer gaudir.

 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

 

Siau benvinguts a la meva pàgina, 

Joaquim Bogunyà.                                                              Tornar amunt

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

CASTELLANO

Breve biografía musical

Cuando era jovencito, escuché por la radio un sonido muy agradable. Era música de Dowland interpretada al laúd; quedé maravillado. Y por primera vez, relacioné aquell sonido divino con aquel curioso instrumento de barriga redonda que todos tenemos grabado en nuestra memoria gracias al arte pictórico y al cine.

Poco después, decidí que algún día aprendería a tocar este maravilloso instrumento. Estaba estudiando la carrera de filosofía, y decidí dejar la música hasta cuando tuviera un trabajo. Después de muchas idas y venidas, pude compaginar mi profesión con el estudio del laúd.

El destino quiso, finalmente, que me encontrara con William Waters, el cual será, para siempre, mi maestro. Más tarde, asistí a clases y conciertos de Rolf Lislevand, Hopkinson Smith y Xavier Díaz Latorre.

He tocado con El Canto del Cavallero, con repertorio del renacimiento español, y con el Ensemble Scandicus, con repertorio medieval.

Juntamente con Just M. Llorens, soy fundador del Duo Seraphim, el cual formo actualmente con el flautista Eloi Fuguet con la nueva denominación de Duo Seraphim Barcelona y que es una formación dedicada al estudio e interpretación de la música medieval y del renacimiento.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Mis criterios de interpretación
Soy de los que cree que el rigor histórico debe tener un límite. Si no fuese así, no deberíamos tocar los laudistas, por ejemplo, con cuerdas de nylon ni deberíamos permitirnos vivir con el teléfono móvil a cuestas, llevando una vida tan distinta a la que llevaban en la edad media o el renacimiento. Todo eso no se llevaba, en la época, y seguro que tiene que influir en la percepción que tenemos actualmente de dichas obras y en nuestras interpretaciones de las mismas.

Soy de los que cree que es natural, e incluso deseable, interpretar cualquier repertorio que uno quiera con el propio instrumento. De hecho, fue así como nació el lenguaje musical de los vihuelistas: realizando transcripciones de obras religiosas medievales para interpretarlas en un instrumento no medieval, y, finalmente, realizando desde ornamentaciones hasta auténticas variaciones de dichas obras (las llamadas glosas y diferencias), que pueden considerarse como obras aparte, totalmente independientes de las originales.

Por eso, un buen día empecé a realizar, yo mismo, transcripciones de piezas medievales, con la finalidad de poder tocarlas con el laúd o la vihuela.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Obras propias. Publicaciones

También he realizado composiciones para laúd, la mayoría de ellas al estilo renacentista. Algunas han sido premiadas por la Lute Society de Inglaterra, que ya ha publicado la mayoría de mis obras.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Mis conciertos. Mi objetivo

Mis conciertos son diferentes. Son conciertos comentados, donde la palabra tiene una parte importante. A través de ella, pretendo aportar cierta información que creo interesante, y lo hago de forma amena, y, a menudo, desenfadada.

Acostumbra a haber una especie de barrera o distancia entre público e intérprete que yo miro de romper, a través de la relación que procuro establecer con el público a través de las explicaciones que doy y el buen humor del que suelo hacer gala.

En definitiva, lo que ofrezco son conciertos de una hora de duración aproximada con repertorio medieval, renacentista y/o obras propias, en los que toco el laúd o la vihuela, doy algunas explicaciones y puede que también cante algunas canciones. Mi objetivo es ser fiel al principal propósito de la música: disfrutar y hacer disfrutar.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-SSed bienvenidos a mi página,


Joaquim Bogunyà.                                                               Volver arriba

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

ENGLISH

Brief musical biography

When I was very young, I heard on the radio a very nice sound. It was music by
Dowland, played on the lute. I was stunned. For the first time, I related that divine
sound to that curious belly-rounded instrument, with which we are well-acquainted,
thanks to painting art and cinema.

A little later, I decided I would learn to play that wonderful instrument sometime. I was studying philosophy, and decided to pospone my music studies. I would keep on studying music later when I had a job. After many comings and goings, I could finally combine my occupation and my lute studies.

Eventually, destiny made it possible for me to meet William Waters, the lutenist who will always be my master. Later on I attended concert and master classes from Rolf Lislevand, Hopkinson Smith and Xavier Díaz Latorre.

I've performed with El Canto del Cavallero, playing Spanish Renassaince repertoire and Ensemble Scandicus, playing medieval music.

Together with Just M. Llorens, I am a founder of Duo Seraphim, which today I team with flute player Eloi Fuguet and whose new name is now Duo Seraphim Barcelona, which is a duet dedicated to the study and interpretation of medieval and Renaissance music.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

My interpretation criteria

I’m one of those who think that historical accuracy has to have a limit. Otherwise, we lutenists shouldn’t play with nylon strings or go with our mobile phones around, leading such a different life from that in the renaissance or the middle ages. People didn’t use all this technology at that time, and this surely has an influence in the way we understand and play such works.

 I’m one of those who believe that is natural, and even desirable, to play any repertoire on your own instrument. In fact, that is the way the musical language of the vihuela players was born: making transcriptions out of medieval sacred works to be played on a non-medieval instrument, and finally making from ornamentations to real variations of such works – the so-called glosas and diferencias, that can be considered as other music pieces totally different from the originals.

That's why, one day, I myself decided to make transcriptions out of medieval works, in order to be played on the lute or the vihuela.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Own works. Publications
I have also made compositions for the lute, most of them in a renaissance style. I have won some composition contests organised by the Lute Society, which has already published most of my works.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

My concerts. My aim

The concerts I give are different. They are concerts with comments, where the words have an important function. Through the comments I make, I try to deliver some information which I consider myself interesting, and try to make it in a pleasant and entertaining way.

There is often a kind of a barrier between public and performer that I intend to break, by means of the relationship that I try to establish with my public through the explanations I give, and the humorous mood I am often in.

 

In conclusion, what I offer are one-hour long approx concerts, with medieval and renaissance works or also some of my own, in which I play either the lute or the vihuela, give some explanations, and may even sing some songs. My aim is to remain true to the main purpose of music: to enjoy and make audiences enjoy.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

 

Welcome to my page,                                       

Joaquim Bogunyà.                                                           Back to the top

 

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

DEUTSCH

Kurze musikalische Biografie
Als ich sehr jung war, hörte ich im Radio einen sehr schönen Klang. Es war Musik von Dowland auf der Laute gespielt. Ich war erstaunt. Das war das erste Mal, dass ich eine Verbindung fand, zwischen diesem göttlichen Klang und jenes mit einem runden Bauch komisch gebauten Instrument, das dank der bildenden Kunst und des Kinos in unserem Geist registriert wurde.


Kurz darauf beschloss ich, dass ich eines Tages dieses wunderbare Instrument spielen würde. In der Zeit studierte ich noch Philosophie, also dann entschied ich, dass ich Musik später studieren würde, wenn ich mein Studium abgeschlossen und einen  festen Job hatte. Nach vielen Drehungen und Wendungen, könnte ich meinen Beruf mit dem Studium der Laute kombinieren.


Das Schicksal wollte endlich, dass ich mich mit William Waters treffen konnte. Er ist und wird immer mein Meister sein. Später besuchte ich auch Kurse und Konzerte von Rolf Lislevand, Hopkinson Smith und Xavier Díaz Latorre.


Ich habe mit El Canto del Cavallero, gespielt, mit Repertoire aus der Renaissance, und mit Ensemble Scandicus, mit Repertoire aus dem Mittelalter.

Zusammen mit Just M. Llorens bin ich Gründer von Duo Seraphim, eine Formation, die jetzt Duo Seraphim Barcelona heisst, zu der wir der Flötist Eloi Fuguet und ich heute gehören, und die, auf das Studium und Ausführung der mittelalterlichen und Renaissance Musik gewidmet.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S


Meine Interpretationskriterien
Ich gehöre zu denen, die glauben, dass die historische Genauigkeit eine Grenze haben sollte. Amsonsten, sollten wir Lautenisten unser Instrument nur mit Darmsaiten spielen, keinen Handy haben, und vielleicht auch noch ein anderes Leben führen ähnlicher wie das in der Renaissance oder im Mittelalter. Unsere Technologie existierte in der Zeit nicht, und ich denke, sie muss irgendwie einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung von diesen Musikwerken, und folgendermassen auf die Interpretationen, die wir von denen machen.


Ich bin einer, der glaubt, dass es normal ist und sogar wünschenswert, jedes gewünschten Musikstück mit dem eigenen Instrument auszuführen. In der Tat, es war genau so, wie die musikalische Sprache der Vihuela enstanden ist: durch Transkriptionen von alten religiösen Werken für ein nicht mittelalterliches Instrument . Dann würde es ermöglicht, sie auf solche Instrumente zu interpretieren, und so sind auch die Ornamentationen und eventuell die Variationen solcher Werke (die sogenannten Glosas und Diferencias) entstanden, die als ganze neue Musikstücke, völlig unabhängig von den Originalwerken, von der sie stammen, berücksichtigt werden sollten.

Darum habe ich angefangen, Bearbeitungen von mittelalterlichen Stücke zu machen, so dass sie auf der Laute oder Vihuela ausgeführt werden könnten.


S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S


Eigene Werke. Veröffentlichungen
Ich habe auch meine eigene Kompositionen für die Laute gemacht. Die meisten sind in Renaissancestil geschaffen worden. Ich habe damit einige Kompositionspreise von The Lute Society gewonnen, und sie haben die meisten Musikwerke von mir schon herausgegeben.S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Meine Konzerte. Mein Ziel

Meine Konzerte sind ganz anders. Sie sind Konzerte mit Kommentare, wo die Wörter eine Rolle spielen. Durch meine Erklärungen versuche ich einige mindestens für mich interessante Informationen auf einer unterhaltsamen und auch manchmal lustigen Weise zu liefern.

Es gibt normalerweise eine Art vom Abstand oder Hindernis zwischen dem Publikum und dem Ausführenden, die ich zu überwinden versuche. Und zwar durch die Beziehung, die ich versuche, mit meinen Erklärungen mit dem Publikum zu schaffen. Und auch durch die lustige Art und Weise, wie ich sie äussere.

Zum Schluss, was ich heute anbiete, sind Konzerte von ungefähr eine Stunde mit Mittelalter-, Renaissancemusik oder auch mit eigenen Werken, in dem ich entweder die Laute oder die Vihuela spiele, einige Erklärungen dazu mache, und  vielleicht noch einige Songs singe. Mein Ziel ist es, getreu dem Hauptzweck der Musik zu bleiben: Spass haben, und Spass machen.


S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-SSeien Sie auf meiner Seite herzlich willkommen,

Joaquim Bogunyà.                                                      Zurück nach oben

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

“Divina cosa es luego la musica y muy provechosa y necesaria para el honbre, y digna que todos los buenos y sabios la deprendan y traten con el entendimiento. Esta pues haze a los hombres apuestos/concertados,mansos/tratables /limpios/humanos/humildes/ osados/animosos, de buena condicion y conuersation/ y finalmente engendra otras muchas y grandes virtudes en sus amadores/ de do nacen las buenas y loables costunbres.”


(Prólogo de Silva de Sirenas, de Enríquez de Valderrábano)

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

Vihuela Guadalupe

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S

S-S

LINKS

Lute Societies:

The Lute Society Website

Sociedad de la Vihuela

Vihue-lista (Yahoo Groups)

Societé Française de Luth

Societé Française de Luth (YouTube)

Deutsche Lautengesellschaft

Società dil Liuto

The Lute Society of Japan (YouTube)

The Lute Society of America

The Lute Society of America (YouTube)

Libraries and Musicologists:

Veterodoxia - Pepe Rey (Grupo SEMA)

Veterodoxia Fb

Biblioteca Digital Hispánica

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Corpus del Español

Corpus des Troubadours

Cantigas de Santa Maria for Singers

Medieval Music Database - La Trobe University

Badische Landesbibliothek

Münchener Digitale Bibliothek

Gallica: Bibliotèque Nationale de France

Luthiers:

Jaume Bosser

Joan Pellissa

Asier de Benito

José Antonio Fuentes

Lutenists:

William Waters

Alfred Fernàndez

Rolf Lislevand

Hopkinson Smith

Xavier Díaz Latorre

Mónica Pustilnik

Singers:

Maria Teresa Garrigosa

Catherine King

Música Reservata de Barcelona

Flute players:

Eloi Fuguet

Free Tabs:

English Lute Songs & Other Lute Music

Luth Librairie

Django Musickshandmade

Wayne Cripp's Website

Lute.ru

Sarge Gerbode's Lute Page

Radio Stations:

Lute.ru Radio

Calm Radio - Lute

Catalunya Música

Radio Clásica

BR-Klassik

Courses & Festivals:

Medieval Music Besalú

Early Music Morella

Música Antigua Daroca

Zenobia Musica - Semana internacional de Canto

Festclásica

Festclásica Fb

Músicaantigua.com

Lauten. Deutsches Museum, München.

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S
S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S
S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S

 

TORNAR AMUNT / VOLVER ARRIBA / BACK TO THE TOP / ZURÜCK NACH OBEN

 

 

Profile Information

Comment Wall

You need to be a member of Early Guitars and Vihuela to add comments!

Join Early Guitars and Vihuela

  • No comments yet!
 
 
 

© 2017   Created by Rocky Mjos.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service