Early Guitars and Vihuela

A network for historic guitars and vihuelas

En homenatge al grup de música medieval l'Ensemble Scandicus. L'audio és una Cantiga de Santa Maria d'Alfons X el Savi i pertany a un concert fet en la localitat de Batea, l'any 2003.

Rating:
  • Currently 0/5 stars.

Views: 98

Add a Comment

You need to be a member of Early Guitars and Vihuela to add comments!

Join Early Guitars and Vihuela

© 2018   Created by Rocky Mjos.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service